Komunikat dotyczący formy obsługi klientów

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 12 marca do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Obsługi Klienta.

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą pocztową.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel.: 32/ 72-85-700
e-mail: bur@oddzial.fgsa.pl

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, iż od dnia 31 marca 2020 roku fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

Komunikat WUP