Lista fiszek wniosków w ramach naboru 01-04.12.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 01-04.12.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 01.12.2020 r., godz. 08.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 9 grudnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.